خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۵

۴٫۵ ۰۲ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید صدای عربده اش بلند شد: _حق نداری به هما بگی هرزه فهمیدی هرزه تویی که با نقشه خودت رو بهم انداختی و کاری کردی که از همسرم جدا بشم _بسه ادامه نده _چیه از شنیدن واقعیت ها خوشت نیومد با داد …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۴

۵٫۰ ۰۳ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نیلوفر برای یه لحظه ماتش برد اما زود به خودش اومد و گفت: _چرا یهو اینجوری عوض شدی دلیلش رو بهم بگو آرتان حقمه که بدونم چیکار کردم تو انقدر عوض شدی؟! آرتان بهش خیره شد و گفت _واقعا میخوای دلیلش رو بدونی؟! نیلوفر سرش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۳

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید خاله هما پوزخندی زد و گفت _بهتره به همسر دو هزاریت بگی احترامش رو نگه داره من حوصله اش رو ندارم ک بشینم باهاش حرف بزنم چه برسه به اذیت کردن با این اشک های تمساحی ک داره میریزه. و بعدش بدون حرف به سمت …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۳

۵٫۰ ۰۱ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید وحشت زده نگاهش کردم. بازوم و دنبال خودش کشوند که آرمان گفت _ببرش معاینه…اون وقت می‌فهمی که دخترت پاکه! با این …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲

۴٫۲ ۰۶ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید نه سلامی نه علیکی عین بزغاله بازوم و گرفت و با خشونت گفت _پاشو. بازوم و از دستش کشیدم بیرون و …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۲

۳٫۵ ۰۴ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نیلوفر با صدایی ک تعجب توش موج میزد گفت: _شما … وسط حرفش پرید و گفت: _من چی هان؟! بلاخره به خودش اومد و گفت: _چجوری جرئت میکنید با من این شکلی حرف بزنید هان _بهتره با لحن درست حرف بزنی وگرنه تضمین نمیدم سالم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۱

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان خونسرد از جاش بلند شد و گفت: _اون و تو تصمیم نمیگیری عزیزم و بعد از گفتن حرفش بلند شد و رفت نیلوفر هم با عصبانیت بلند شد دنبالش حرکت کرد و رفت ، به سمت خاله هما برگشتم و گفتم: _خاله هما به …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۰

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _پس چرا هنوز باهاش موندید وقتی از نقشه اش باخبر شدید چرا یه کاری انجام ندادید؟! با صدای گرفته ای گفت: _چون دوستش داشتم. _پس الان چی؟! زل زد به چشمهام و گفت: _دیگه نه اون حتی ذره ای بهم علاقه نداشت فقط بخاطر پول …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۹

۴٫۴ ۱۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید همراه مامان آرتان و نیلوفر داخل ماشین نشسته بودیم و آرتان داشت رانندگی میکرد نیلوفر انقدر پرو بود ک رفت جلو نشست و مامان هم عقب نشست پیش من صدای آرتان بلند شد: _مامان؟! _جانم _یه مدت بعد اینکه برگشتیم تو با تینا رو میبرم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۸

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _همینجوری. _بریم!؟ _آره و خودش جلو تر از من حرکت کرد پشت سرش شروع کردم به حرکت کردن امروز سر حال بودم چون دیشب خودم رو خالی کرده دیشب به بابام زنگ زدم از حال مامان فرشته پرسیدم گفت داره بهتر میشه بعدش ک از …

توضیحات بیشتر »