خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان اجازه هست برایت بمیرم

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۸

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ کیان همه ى حرکات این دختر پر از ناز بود و من پرا ازحس نیاز …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۷

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ باصدای قدم های کسی تو اتاق چشمهامو باز کردم و بادیدن پرستارکه دخترم رو با …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۶

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ باصدای بسته شدن در از جام پریدم و با دیدن جواد جیغ کشیدم…با تعجب به …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۵

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ درحالی که به حرفها و ادا اصولهاش میخندیدم شامم رو خوردم.کیان  هم برگشت و برام …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۴

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ هومن تا خواست چیزی بگه‌،صدای جیغ نازی شنیده شد.  هومن کجایی؟!  اینجام چیشده؟  اتاق کنار‌اتاق …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۳

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ کیان چقدر امروز خسته شدیم!… سرصحنه به هومن‌ نگا کردم ‌که مثل یه بچه‌ تخس …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@  واردسالن شدیم . همه خانم ها بطری بدست منتظر نوبتشون بودند.خوشحالی توصورت همه معلوم بود! …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید روبه قاضی کردوگفت: من به اون بچه ى توشکمش شک دارم!اون بچه من نیست! باصورتی کش اومده بهش زل زدم وباناباوری گفتم :  یعنی چی؟؟منظورت چیه؟!میفهمی داری چی میگی؟! وکیل روبه قاضی کرد و گفت:من میخام …

توضیحات بیشتر »