خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان اجازه هست برایت بمیرم

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۸

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ #سهیل به ساعت نگاه کردم !… نزدیک هفت عصر بود و اکثر مهمونها شروع به …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۷

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ وقتی حس کردم خوابید،دستهامو برداشتم و خواستم از روى تخت بلند شم که دستمو محکم …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۶

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ اخمی کرد و گفت:یعنی چی نه؟!پاشو تا اون روی سگم رو بالا نیاوردی!…  نه!…من…نمیخوام…یعنى….نمیتونم… دکتر …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۵

رمان-اجازه-هست-برایت-بمیرم

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ کجا میریم؟!   اول میبرمت تو یه اتاق تا لباس تنت کنی !…بعد باید با …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۴

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ فرهاد بدن‌ بی جون سولماز  رو، روی زمین گذاشتند و پسرجوان به سمت صندوق رفت …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۳

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ با وحشت بهش نگاه میکردم که یك مرتبه گلوم رو با دستش محکم گرفت و …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۲

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ با صدای لالایی قشنگی از خواب بیدار شدم. به سمت در رفتم… صدا واضح تر …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۱

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ کیان چشمهامو كه باز کردم با دیدن دنیا كه میخواست از جاش بلند بشه،دست دراز …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۰

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ شاهین داشتم قلیون میکشیدم که حبیب کاغذ بدست به داخل اتاق اومد.  حبیب چیکار کردی؟! …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۹

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ با اخم نگاهش کردم . جعفر به سمتون اومد. با صدای کنترل شده ای گفتم:به …

توضیحات بیشتر »