خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان

رمان تدریس عاشقانه

رمان تدریس عاشقانه

۳٫۴ ۲۸ رمان تدریس عاشقانه نویسنده:ترنم  آثار پیشین نویسینده رمان تدریس عشقانه:عروس استاد,استاد مغرور من ,استاد خلافکار قسمتی از رمان: دستم و زیر چونم زدم و با لذت به استاد ترم جدید نگاه کردم. پری سقلمه ای به پهلوم زد و گفت _مثل اینکه حسابی چشم تو گرفته ها…لابد الان داری خیالبافی می کنی.بین این همه کشته مرده تو شانسی …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۱

۰٫۰ ۰۰ رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۰

۰٫۰ ۰۰ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید قلبم هری ریخت و تند عقب رفتمو بدون نگاه کردن به چشماش گفتم _نمیخوام بین مون چیزی پیش بیاد آرمان! سر …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده

دانلود رمان همسر دوم خانزاده

۴٫۱ ۱۹ رمان همسردوم خان زاده جلد سوم رمان همسر دوم من زمان انتشار رمان فوق هر چهار روز یک پارت از زمان انتشار اخرین پارت در سایت قسمتی از رمان: اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد! _تینا! …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۴۵

۱٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان اصلا نمیذاشت من دست به سیاه و سفید بزنم یا از جام تکون بخورم همش مواظب من بود ، خوشحال بودم چون میدونستم این بچه قراره زندگی من رو عوض کنه _ تینا با شنیدن صدای خانوم بزرگ بهش خیره شدم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۴۴

۱٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ امروز خیلی سر حال هستی چیزی شده تینا !؟ با شنیدن این حرف خاله هما نگاهم به آرتان افتاد که با شیطنت داشت بهم‌ نگاه میکرد ، چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : _ نه چیزی نشده من مثل …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۴۳

۴٫۱ ۱۰ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ تینا کجا داری میری !؟ با شنیدن صدای آرتان ایستادم و نفسم رو عصبی بیرون فرستادم تموم مدت تو این عمارت مثل یه زندونی داشتم زندگی میکردم حالا تصمیم گرفتم دوباره درستش کنم _ بیرون _ نمیتونی بری بیرون تینا میدونی …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۹

۴٫۳ ۰۹ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید چشماش ریز شد که با حرص لباس خواب و توی سرش کوبیدم و جیغ زدم _تازه داری خاطراتشم مرور میکنی… عوضی. …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۸

۴٫۵ ۰۶ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید * * * * با صدای دست و هلهله دلم هری پایین ریخت. یعنی الکی الکی زن آرمان شده بودم؟ دستش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۴۲

۴٫۵ ۰۴ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید   خیلی زیاد نگران سیاوش خان بودم ، میترسیدم یه بلایی سرش دربیاره اون نیایش رو نمیشناخت نمیدونست چقدر خطرناک و هر کاری از دستش برمیاد ، صدای آرتان بلند شد : _ تینا بهش خیره شدم و گفتم : _ …

توضیحات بیشتر »